Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Водні ресурси: масштаби і наслідки забруднення

Ресурси води в Україні складаються із середньорічного стоку рік (219 км ) і запасу підземних вод (21 км). Офіційно затверджені запаси підземних вод становлять 5,7 км. Ступінь їх вивченості – 27 відсотків. Найбільшою водною артерією на території України є ріка Дніпро, се­редньорічний стік якої становить 53 900 млн. м. Важливу роль у забезпеченні України водою мають Дністер, Дунай, Буг та інші ріки. Всього в Україні налічується 73 000 річок (з них лише 131 довжиною понад 100 км).

Водні ресурси України використовуються незадовільно. Через ріст населення і виробництва зростає забір свіжої води з відкритих та закритих водних басейнів. Мають місце значні втрати води в процесі її транспортування через відкриту й закриту мережу водопроводів і в процесі нераціонального споживання. Значні втрати водних ресурсів мають місце в результаті шкідливої антропогенної діяльності та непро­думаних технологічних і господарських рішень. Так, у результаті аварії на Чорнобильській АЕС під загрозою забруднення опинилися підземні води України і басейни багатьох річок (Дніпра і його притоків).

В Україні збільшується забір води з природних джерел, споживання питної води на виробничі потреби, зростають втрати води в процесі її транспортування, зростає використання води на господарсько-питні потреби (загальне і на одного жителя). Отже, необхідно розвивати раціональну систему водоспоживання. Передусім необхідно зменшити скид стічних вод та їх забрудненість, збільшити обсяги оборотно-повторного водоспоживання, забезпечити економне використання води в усіх напрямах водоспоживання.

Значної шкоди водним ресурсам України завдають різноманітні види забруднень, оскільки найбільші промислові підприємства розташовані в басейнах водних артерій України. Шкідливі викиди промислового виробництва потрапляють у воду рік, а з нею на поля і в Чорне море. Так, щорічно води Дніпра несуть у Чорне море 3,9 тис. т нафтопродуктів, 432,3 тис.т сульфатів, 4,3 тис.т нітратів, 565,2 тис.т хлоридів, 28 т фенолів, 1448,8 т синтетичних активних речовин, 631 т жирів. Не менш забруднені води Дністра. Забруднення сприяє накопиченню шкідливих речовин у басейні Чорного моря, на полях та в інших місцях, завдаючи значної економічної, екологічної та соціальної шкоди.

Питна вода в Україні часто не відповідає санітарним нормам. У 1985 році споживання води, що не відповідало санітарним нормам, становило 54 відсотки, у 1990 році – 22 відсотки. За бактеріологічними показниками частка води, що не відповідала встановленим вимогам, у 1985 році становила 11 відсотків, у 1990 році – 10 відсотків. У деяких містах України, особливо у південних, складається небезпечна ситуація із забезпеченням населення якісною питною водою. Розв’язання цих проблем пов’язано не лише із здійсненням ефективного державного контролю і технічно-організаційними заходами, а й з необхідністю дійових економічних методів впливу (економічні санкції, плата за забруднення навколишнього природного середовища, включаючи бактеріологічне забруднення тощо).

Контрольні запитання

/. Які характерні відмінності таких понять: природа, природне середовище, оточуюче середовище, природокористування, охорона природи?

2. Роль екологічних знань в економіці природокористування.

3. Яке  значення різних видів класифікацій природних ресурсів?

4. Особливо небезпечні види забруднень (причини їх виділення).

5. Яка  структура земельних ресурсів України та забезпеченість землею населення України?

6. Які причини зростання деградації земель України?

7. Які запаси підземних вод в Україні та яка частка підземних вод у загальних ресурсах води  України?

8. Причини втрат води та заходи щодо забезпечення раціонального використання ресурсів води.

загрузка...