Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ВСТУП

Фінанси підприємств являють собою одну з основних ланок фінансової системи України. Всі економічні питання, які необхідно вирішувати в народному господарстві, грунтуються на фінансових відносинах. Фінанси підприємств поєднують структуру фінансів та фінансові ресурси суб’єктів господарювання, визначення фінансових результатів діяльності підприємств з різними формами власності, закономірності формування та руху оборотних і основних засобів, внутрішньогосподарські фінансові відносини, фінансове планування і контроль. Вивчення фінансової діяльності підприємств грунтується на даних бухгалтерського та фінансового обліку.

Фінанси підприємств є найважливішою частиною системи фінансового менеджменту, оскільки одночасно передбачають постановку стратегічних завдань підприємств по покращенню фінансових результатів, плануванню і прогнозуванню, аналізу і контролю. Без фінансових розрахунків і прогнозів неможливо одержати об’єктивну оцінку стану і результатів господарської діяльності підприємств. Тому фінансам підприємств належить одне з центральних місць у підготовці фахівців з економічних спеціальностей.

загрузка...