Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання посилюється роль і значення системи бухгалтерського обліку. Науково обгрунтована система організації бухгалтерського обліку сприяє ефективному використанню ресурсів, забезпечує необхідною інформацією всі групи користувачів, сприяє поліпшенню аналізу фінансово-майнового стану підприємств та удосконаленню управління тощо. Тому курс “Бухгалтерський облік” сприяє формуванню висококваліфікованих кадрів з економічних спеціальностей та є складовою частиною циклу профілюючих дисциплін, які формують бакалаврів за спеціальністю “Оподаткування”.

Мета курсу “Бухгалтерський облік” полягає у набутті бакалаврами теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку, що необхідні для контролю за повним і правдивим відображенням господарської діяльності підприємств з різними формами власності та в різних галузях народного господарства.

Завдання курсу — дати студентам знання з методології та методики ведення первинного обліку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, заповнення облікових реєстрів та форм звітності.

Конспект лекцій підготовлений у відповідності з програмою курсу «Бухгалтерський облік» для бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.050100 “Оподаткування”.

Конспект лекцій дає можливість студентам більш грунтовно оволодіти фундаментальними знаннями з бухгалтерського обліку, засвоїти порядок обліку активів, пасивів та результатів діяльності підприємств різних форм власності..

загрузка...