Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Взаємовідносини відділу маркетингу з функціональними службами організації

При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватись основних принципів її побудови:

–          наявність чітко побудованих цілей та завдань, поставлених перед підприємством;

–          забезпечення ефективного передання інформації між службами маркетингу;

–          відсутності «подвійного підпорядкування»

–          обмеження кількості персоналу;

–          чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і функціональних служб;

–          загальної координації дій вищим керівництвом.

Дотримання даних принципів дасть змогу вибрати найбільш прийнятну організаційну структуру управління маркетингом та забезпечити ефективність її подальшої роботи.

Цілі різних структурних підрозділів підприємства повинні гармонійно поєднуватись таким чином, щоб сприяти досягненню поставленої мети. Але практично їх взаємини часто характеризуються суперництвом, що негативно впливає на досягнення мети. У підприємстві, що структурно складається з відділів, які вирішують різні завдання у межах загальної мети, функцію координацію діяльності всіх відділів відносно споживачів прагне виконувати відділ маркетингу.  Але інші відділи, безумовно,  не хочуть визнавати його лідером, що не має ніякої серйозної аргументації. Адже в той час, як метою діяльності відділу маркетингу є задоволення попиту споживачів, інші відділи концентрують увагу на окремих питаннях цієї проблеми, тому що кожен з них вирішує питання, пов’язані з функціонуванням частини системи, а в поле зору відділу маркетингу потрапляють всі питання, так чи інакше пов’язані з задоволенням потреб споживачів.

Іноді співробітники інших структурних підрозділів не сприймають концепцію маркетингу через те, що наслідки її практичного втілення підвищують витрати на опрацювання збуту, придбання сировини і матеріалів, подовжують термін виробництва товару, прогнозують виникнення фінансових проблем.

Необхідність координації маркетингових функцій привели до введення в штат управління організацією посади віце-президента з маркетингу, який координує діяльність решти відділів, орієнтуючи на задоволення попиту кінцевих споживачів.

Діяльність з посилення маркетингової орієнтації в усіх ланках управління підприємства (організації) повинна здійснюватись перманентно. Вона вимагає активної позиції вищого керівництва підприємства, планування та тривалої програми підвищення кваліфікації співробітників, так чи інакше пов’язаних з маркетингом з тим, щоб бути постійно готовим використовувати ринкові можливості. Ринковими можливостями називають можливості маркетингу цілеспрямовано формувати і використовувати загальні сприятливі комбінації зовнішніх умов, що забезпечують задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Існує широкий діапазон ринкових можливостей: організація має можливість винаходити і впроваджувати щось нове, опрацьовувати нові комбінації товарів та послуг тощо. Всі інновації повинні розглядатись з погляду життєвого циклу товару та поведінки цільових груп споживачів.

Іноді перешкодою досягнення успіху є саме новизна товару чи послуги, і маркетологам потрібна значна рекламна підтримка. Однак, це дозволить продавати щось нове, а товари ринкової новизни, як правило, викликають інтерес споживачів і власне на ринку.

Можуть також існувати або створюватись ринкові можливості, які підвищують ефект ринкової боротьби, відкриваючи специфічні сегменти ринку. Всі ці можливості допомагають маркетологам використовувати ринкову ситуацію з найбільшою віддачею. В той же час маркетологи повинні бути готовими до того, щоб використати будь-яку можливість, що з’являється в результаті взаємодії із потенційними або реальними покупцями.

загрузка...