Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика фондів фінансових ресурсів.

Пенсійний фонд України – найбільший цільовий фонд. Він має важливе соціальне   значення, оскільки майже п»ята частина всього населення є пенсіонери.

Завдання фонду:

– збір і акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги;

– участь у фінансуванні програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення;

– участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку та у підготовці нормативних актів, спрямованих на вдосконалення системи пенсійного забезпечення;

– контроль за своєчасним надходженням внесків.

Джерела формування коштів:

Кошти ПФ формуються за рахунок:

– зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування;

– коштів ДБУ на виплати окремих пенсій;

– відрахувань органами місцевих бюджетів  фіксованого податку,  від продажу спеціальних торгових патентів, перерахування відділеннями держказначейства єдиного податку;

– добровільних внесків підприємств і населення: інші надходження.

Також введено збори з окремих видів господарських операцій: продаж ювелірних виробів – 5%; купівля-продаж легкових автомобілів – 3%: придбання нерухомості -1%; послуги мобільного зв’язку – 7% ; з тютюнових виробів – (сплачують товаровиробники з виручки).

Напрямки використання коштів:

Кошти Фонду спрямовуються:

–         на виплату пенсій (за віком, втратою годувальника і т.д.);

–         на допомогу на дітей, малозабезпеченим родинам;

–         на підвищення пенсій;

–         на реалізацію соціальних програм;

–    на забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – цільовий, позабюджетний фонд, який є самостійною, самокерованою організацією. Фонд забезпечує фінансовими ресурсами осіб, які втратили тимчасово працездатність, а також надає допомогу в разі смерті (на поховання) та при народженні дитини.

Завдання фонду:

–    акумулювання коштів фонду;

–    контроль за використанням коштів фонду.

Джерела формування коштів:

страхові внески юридичних і фізичних осіб;

–   благодійні внески;

–   прибуток від тимчасово вільних коштів;
–   пеня, штрафи стягнуті за порушення законодавства та інші надходження.

Напрямки використання коштів:

–   виплата застрахованим особам допомоги в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,  вагітністю та пологами, при народженні дитини та догляду за нею (до 3-х років);

–   допомогу в разі смерті (на поховання);

–   фінансування санаторно-курортного лікування;

–    забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду.

Фонд обов’язкового державного страхування на випадок безробіття – створюється на державному і місцевому рівнях, є самокерованою організацією.

Завдання фонду:

–         сприяння забезпеченню ефективної зайнятості населення;

–         запобіганню безробіття та створення нових робочих місць;

–         акумулювання коштів для здійснення покладених на нього законодавством обов’язків;

–    виплата матеріального забезпечення та допомоги особам які мають статус безробітного.

Джерела формування коштів:

–    страхові внески застрахованих осіб та страхувальників – роботодавців;

–    адміністративні штрафи та фінансові санкції за порушення порядку сплати внесків;

–    асигнування державного бюджету;

–    прибуток від утримання тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках;

–    благодійні внески та інші кошти.

Напрямки використання коштів:

–     розвиток центрів підготовки та перепідготовки безробітних;

–     відрахування в ПФ для виплати пенсій за достроковим виходом на пенсію;       –     створення резерву Фонду;

–     професійна орієнтація населення, професійна підготовка і перепідготовка кадрів;     –     виплата допомоги по безробіттю;

–     виплата дотацій роботодавцю для створення додаткових робочих місць.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків – створено на початку 2000 року. Це самостійна, некомерційна, само керуюча організація.

Завдання фонду:

–    своєчасно і в повному обсязі компенсувати збитки, заподіяні працівникові внаслідок   ушкодження здоров “я;

–    надавати допомогу в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

–    організовувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;

–     надавати реабілітаційну допомогу потерпілому  вдома, у санаторно-курортних закладах;

–     організовувати робочі місця для інвалідів;

–     сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування.

Джерела формування коштів:

–    внески роботодавців (розмір внеску залежить від класу професійного ризику виробництва­);

–     прибуток від діяльності фонду, а також штрафи і пені, стягнуті за порушення відповідного законодавства;

–     добровільні внески та інші надходження.

Напрями використання:

–    проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків на виробництві;

–    відновлення здоров»я і працездатності потерпілих від нещасних випадків;
–    компенсація матеріального і морального збитків;

–    створення резервних коштів фонду для забезпечення його стабільного функціонування;

–   фінансування програм різних рівнів щодо поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища.

загрузка...