Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика, комплектування і використання машин і агрегатів для обробітку грунту

Система обробітку грунту складається з основного, передпо­сівного, парового обробітку грунту та міжрядного обробітку про­сапних культур.

До основного обробітку грунту входять лущення стерні одночасно із збиранням врожаю та зяблева оранка плуга­ми з передплужниками або обробіток плоскорізами.

Лущенням стерні руйнують систему капілярів верхнього ша­ру грунту, знищують бур’яни, які вже ростуть, загортають насін­ня бур’янів і створюють сприятливі умови для його проростання. Пророслі бур’яни приорюють під час оранки на зяб плугами з передплужниками.

Передпосівний обробіток грунту складається з раннього весняного боронування (закриття вологи), суцільної культивації (не менш як два рази) грунту культиваторами з роз­пушувальними або стрілчастими лапами і передпосівного боро­нування або шлейфування грунту. Осінній передпосівний обробі­ток грунту складається з лущення стерні й оранки непарових попередників, культивації або оранки пару з одночасним борону­ванням перед сівбою озимини.

Паровий обробіток передбачає забезпечення на чистих або чорних парах пухкого стану грунту з дрібногрудочкуватою струк­турою і повне знищення бур’янів. Цей обробіток проводять куль­тиваторами для суцільного обробітку грунту або плоскорізами на різну глибину залежно від місцевих умов, але не мілкіше як на 8…12см.

Міжрядний обробіток просапних культур ви­конують культиваторами для міжрядного обробітку, обладнани­ми стрілчастими, плоскорізальними або розпушувальними робо­чими органами залежно від прийнятої технології міжрядного об­робітку тієї чи іншої культури і стану грунту.

За призначенням ґрунтообробні машини і знаряддя поділя­ються на такі групи:

– плуги для основного обробітку грунту;

– плуги спеціальні—дискові, болотні, чагарникові, плантажні, садові тощо;

– культиватори для суцільного і міжрядного обробітку грун­ту і боротьби з ерозією грунту (плоскорізи);

– борони зубові й дискові для додаткового розпушування грунту, боротьби з бур’я­нами і руйнування кірки;

– лущильники лемішні й дискові для міл­кого (до 18 см) обробітку грунту і боротьби з бур’янами;

– фрези для обробітку лук і пасовищ, а також міжрядь у садах; котки для вирівнювання і підповерхневого ущільнення грунту.

Плуги й глибокорозпушувачі. На Україні глибоку оранку при основному обробітку грунту проводять плугами з передплужниками. Поширилася останнім часом також технологія безполицевого обробітку грунту плоскорізами-глибокорозлушувачами.

Плуг лід час роботи відрізує скибу, розпушує і перевертає її, переміщує рослинні рештки та верхній знеструктурений шар грунту в нижню частину орного горизонту.

Тракторний начіпний плуг (рис. 1; складається з рами пря­мокутного трубчастого перерізу, механізму регулювання глиби­ни оранки, робочих органів (корпусів) і приєднувальної до трактора частини.

Рис.  1 Схема плуга і встановлення його робочих органів:

І — стояк корпуса плуга; 2 — стояк передплужника; 3 — скоба; 4 — дисковій ніж; 5 — леміш; 6 — польова дошка; 7 — п’ятка; 8 — полиця.

До робочих органів плуга належать корпус, передплужники і дисковий ніж.

Корпус плуга складається із стояка 1, леміша 5, полиці 8 і польової дошки 6. Стояк з’єднує леміш з полицею і польовою дошкою і кріпиться до рами плуга. Стояки виливають із сталі або штампують.

Леміш підрізує скибу знизу, піднімає і спрямовує її на поли­цю. За формою лемеші бувають трапецієвидні й долотоподібні. Для збільшення строку служби й надання можливості самозагострюватися лемеші нарлавляють спеціальним сплавом — сормайтом.

Оскільки лемеші є основною частиною, від якої залежить опір плуга, їх треба періодично оглядати, відновлювати форму і гострити.

Полиця розкришує підрізану лемішем скибу, обертає її і ски­дає в борозну, утворену корпусом, що пройшов раніше. Полиці виготовляють з маловуглецевої сталі, яку потім цементують і гартують, або з дво- чи тришарової сталі.

За формою полиці бувають циліндричні, культурні, напів-гвинтові і гвинтові.

Циліндрична полиця добре розкришує, але не перевертає ски­би; застосовується на піскуватих грунтах.

Плуги. Використовують для основного обробітку.

Плуги бувають: загального призначення і спеціальні.

Плуг складається з робочих органів, рами, коліс; приєднувального пристрою, механізму регулювання глибини оранки. Робочими частинами корпусу є: леміш, полиця, стовпа, польова дошка, п’ята. Корпус плуга характеризується шириною захвату, глибиною оранки, кутами встановлення леміша.

Марки плугів для оранки грунту під зернові культури: ПЛН-5-35, ПЛН-4-35, ГЛН-б-35, ПН-4-40. (Перша цифра- кількість корпусів, друга – ширина захвату корпусу (в см).

Передплужники призначай для відрізування, перевертання і складання верхнього шару скиби на дно борозни.

Борони: застосовуються для поверхневого розпушування грунту, руйнування грудної кірки.

Залежно від типу робочих орланів розрізняють борони зубові, дискові, голчас­ті, та шлейф-борони У виробництві використовують борону зубову важку БЗТС-10, борону зубову середню БЗСС- 10, сітчасту БСО-4А шлейф борону ШБ-2,5.

Лущильники: розрізняють дискові і лемішні лущильники. Робочими органами лущильників є сферичні диски із загостреною різальною кромкою. Поширені такі дискові лущильники: ЛДТ-20, ЛДТ-15А, ЛДТ-10А, ЛДТ-5А.

Глибина ходу дисків регулюється кутом атаки (0-35°) через 5°.

Кут атаки – це кут в горизонтальній площині, утворений між лезом диска і поздовжньою віссю лущильника

Котки: застосовують для подрібнення брил і грудок, розпушування і ущільнення грунту, вирівнювання поверхні поля, руйнування ґрунтової кірки, льодової кірки на посівах озимих. У виробництві використовують котки ЗККШ-6А, КЗК-10, ККН-2,8А.

Культиватори для суцільного обробітку грунту називають паровими і застосову­ють для розпушування грунту і знищення бур’янів під час догляду за парами і пе­редпосівного обробітку грунту. На цих парах застосовують універсальні стрілчасті або розпушувальні лапи. У виробництві застосовують такі культиватори: КПС-4, КШУ-18, КШУ-12.

Вирівнювачі грунту. Вирівнювач передпосівний ВП-8А використовується для вирі­внювання мікрорельєфу перед сівбою. Вирівнювач грунту ВПН-5,6А призначений вирівнювання мікрорельєфу поля для сівби цукрових буряків та інших культур.

Зчіпки: застосовуються для комплектування широкозахватних агрегатів для сівби, боронування. Застосовують такі зчіпки: гідрофіковані причіпки СП-11А, СЇІ-16А, СГ-2І. Напівначіпні СН-75.

загрузка...