Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика організаційних маркетингових структур

Маркетингові організаційні структури підприємства є сукупністю підрозділів: групи (бюро, сектори, відділи тощо) досліджень ринку, замовлень і планування асортименту продукції, управління процесами товарного руху, збуту готової продукції, ціноутворення, комунікацій, сервісу, організація фірмової торгівлі, маркетингового контролю та аналізу, закупівель матеріально-технічних ресурсів тощо.

Кожне підприємство самостійно формує свою маркетингову структуру, саме тому існує безліч прикладів її побудови. Разом з тим можна виділити кілька типових моделей. Насамперед визначають інтегровані та не інтегровані маркетингові структури.

Неінтегровані маркетингові структури – це сукупність відповідних підрозділів, не скоординованих у своєму впливі на споживача. Інтегровані маркетингові структури здійснюють свою діяльність комплексно і управляються з одного координуючого центру. Інтегровані маркетингові структури можуть бути побудовані за функціональним чи товарним принципом, з орієнтацією на споживачів чи ринки, з лінійною чи матричною взаємозалежністю окремих складових.

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка може мати різну організаційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та різноманітні їх комбінації.

Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності. Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту та розширенням ринків збуту. При такій організації маркетингу відсутня особа , яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.

Переваги Недоліки
- концентрація уваги на вирішенні основних

завдань маркетингу

– можливість глибокої спеціалізації

– високий професіональний рівень виконавців

– простота управління в цілому

- одноманітність роботи виконавців

– незначна гнучкість

– можливість нездорової конкуренції між

підрозділами

– важко порівнювати результативність окремих

підрозділів

Регіональну організацію служби маркетингу застосовують в компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах. Така організація дає змогу збутовому персоналу жити в межах території, яку вони обслуговують, досконало знати своїх споживачів, працювати з мінімальними витратами часу і коштів на реалізацію продукції.

Переваги Недоліки
-          обслуговуючий персонал живе  в межах території

–          можливість чітко знати смаки своїх споживачів

–          економія коштів та часу

-          відсутність здорової конкуренції між відділеннями

–          цілі відділення стають важливішими за цілі організації

На підприємствах із широким товарним асортиментом застосовують товарну ( продуктову) організацію. Це структура управління маркетингом, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.

Переваги Недоліки
- координація дій концентрація уваги на

маркетинговому комплексі кожного продукту

– можливість оперативного вирішення   маркетингових проблем

– можливість порівняння роботи окремих підрозділів

- високі витрати

– паралельність розробок маркетингових питань

– конкуренція між окремими підрозділами

Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специфіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річних планів збуту продукції та інших видів функціональної діяльності.

Переваги Недоліки
-можливість уважно стежити за кожним   сегментом

– тісний зв’язок із споживачами

- високі витрати

– велика трудомісткість роботи

– конкуренція між окремими підрозділами

Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як звичайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих товарах та по окремих ринках. Керівники по товарах планують обсяги продажів та прибутки для своїх, визначають методи їх просування. При тому вони контактують із керівниками по ринках, маючи на меті визначення можливих обсягів продажів і врахування специфіки конкретних ринків. В свою чергу, керівники по ринках відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих і потенційних товарів. Даний тип організаційної структури маркетингу застосовують підприємства, що випускають різноманітну продукцію та реалізують її на багатьох ринках, які суттєво відрізняються.

Переваги Недоліки
- можливість забезпечення комплексного виконання робіт

– економія витрат

– уникнення паралельності розробок

- труднощі в організації структури

– труднощі в визначенні функцій

– відсутність організаційної гнучкості

загрузка...