Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Характеристика загальних засад конституційного права

Конституційне право – правова база національного законодавства України. Джерела конституційного права України. Загальна характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

Загальні засади конституційного ладу України. Поняття і принципи конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Державні символи України.

Основи правового статусу особи в Україні. Поняття і принципи правового статусу людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Громадянство України.

Система конституційних прав та свобод громадян. Гарантії здійснення прав і свобод. Основні обов’язки громадян.

Виборча система України. Принципи виборчого права.


Самостійна робота по темі 2.1 „Характеристика загальних засад конституційного права України” (5 год.)

Вивчити відповідний розділ підручника, звернути увагу на такі питання:

1. Конституційні гарантії захисту прав і свобод.

2. Конституційні обов’язки.

3. Закон України „ Про свободу та релігійні організації ”.

4. Набуття та припинення громадянства України.

5. Виборче право та виборча система.

загрузка...