Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Задачі

Задача №

Раптовою інвентаризацією каси підприємства виявлено залишок готівки купюрами:

По 50 грн. – 2 шт.

По 20 грн. – 1 шт.

По 10 грн.-6 шт.

По 5 грн. – 13 шт.

По 2 грн. – 39 шт.

По 1 грн.- 18 шт.

Розмінна монета – 4 грн. 58 коп.

За даними бухгалтерського обліку залишок грошей становить 381 грн. 58 коп.

Скласти акт перевірки (інвентаризації) наявності коштів у касі та виявити результати.

Викладач                         Я.М.Яковенко

Задача №

Виявлено, що бухгалтерією були проведені такі касові операції:

касир отримав по чеку № 25671 з поточного рахунка в банку 29.02.200 р. 1482 грн., а оприбуткував касовим ордером № 13 29.02.200 р. 1462 грн.

касиром внесено на рахунок в банку за об’явою на внесок готівки 3.03.200 р. 385 грн., а за видатковим касовим ордером № 54 від 3.03.200 р. списано 425 грн.

Встановити  кореспонденцію  рахунків  та  при  необхідності  застосувати штрафні санкції.

Викладач           ,/У,     // Я.М.Яковенко

Задача №

За звітний місяць на підприємстві виконано такі касові операції:

1.  01.02.200 р. – надійшли кошти в касу за реалізовану готову продукцію – 2500 грн.

  1. 01.02.200 р. – повернуто в касу підзвітні суми – 80 грн.
  2. 02.02.200 р. – здано в банк готівку – 2320 грн.
  3. 03.02.200    р. – повернута в касу працівниками заборгованість за позиками на індивідуальне житлове будівництво – 1500 грн.
    1. 03.02.200 р. – видано під звіт – 154 гр.
    2. 03.02.200 р. – здано в банк готівку – 1520 грн.
    3. 15.02.200   р. – повернуто підзвітною особою невикористані кошти -154 грн.

Встановлений ліміт каси – 25 грн.

Встановити     кореспонденцію     рахунків,     проаналізувати     дотримання підприємством ліміту каси та при необхідності застосувати штрафні санкції.

Викладач                           Я.МЯковенко

Задача №

Перевіркою наявності грошових коштів у касі підприємства ревізорами податкової інспекції було виявлено наступне:

ліміт залишку готівки  в касі в  кремі дні  (крім днів виплати заробітної плати) перевищувався на :

1)   05.01.200 р.- 50,65 грн.

2)                   21.01.200 р.-68 грн.

3)                   03.02.200 р. – 120 грн.

4)                   15.07.200 р.-157 грн.

5)                   30.10.200 р.-135,82 грн.

на день перевірки в касі було виявлено не оприбутковані 380,86 грн. Які штрафні санкції та в якій сумі будуть застосовані до підприємства за порушення чинного законодавства?

загрузка...