Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Закриття рахунків в установах банків

рахунки закриваються в установах банків у таких випадках:

  • на підставі заяви клієнта;
  • на підставі рішення органу, на який законом покладено
    функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;
  • на підставі відповідного рішення суду або господарського су­ду про ліквідацію суб’єкта господарювання;
  • у разі смерті власника рахунку – фізичної особи (за звернен­ням до банку спадкоємців);
  • на інших підставах, передбачених законодавством України
    або договором між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахун­ком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому ра­хунку немає залишку коштів або на інших умовах, передбачених договором між банком і клієнтом.

Під час реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її назви, а також у разі проведення перереєстрації юридичної особи-підприємця поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подають­ся документи, передбачені Інструкцією.

При ліквідації юридичної особи для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюєть­ся на підставі його заяви про закриття рахунку.

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусо­ве списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, пере­рахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок клієнта, зазначений у заяві тощо). Датою закриття Рахунку вважається наступний після проведення останньої  операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У День закриття рахунку банк зобов’язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний

(депозитний) рахунок закривається після повернення коштів
вкладнику.

Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу
або повернення частини вкладу за бажанням вкладника – фізичної особи вкладник зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб’єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомлення  про це відповідний орган державної податкової служби.

загрузка...