Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Засоби виробництва. Планування та організація їх використання

Поняття засобів виробництва та джерела їх утворення і поповнення в умовах ринкових відносин. Організаційно-економічні передумови комплектування підприємств засобами виробництва.

Методика обґрунтування потреби господарства в техніці.

Розрахунок потреби в тракторах, комбайнах і сільськогосподарських машинах на певний період виконання сільськогосподарських робіт.

Планування і шляхи раціонального використання машинно-тракторного парку: комплектування тракторних агрегатів, складання планів-графіків, використання техніки, управління режимом їх роботи, потоково-циклічного методу використання техніки, потокового методу роботи збиральних комплексів тощо. Планування амортизаційних відрахувань. Розрахунок кількості ремонтів, технічних оглядів техніки та витрат на їх проведення.

Організація ремонту, експлуатації і зберігання машинно-тракторного парку.

Внутрішньогосподарські транспортні засоби, їх склад і використання. Види перевезень і класифікація вантажів. Визначення потреби в транспортних засобах. Основні показники та шляхи раціонального використання транспортних засобів. Організація роботи автотранспорту, ремонтної майстерні.

Особливості використання сільськогосподарської техніки в нових формуваннях ринкового типу.

Організаційно-економічне обґрунтування раціонального використання приміщень, обладнання у сфері виробництва, переробки продукції, обслуговування, соціальній сфері.

Методика визначення потреби господарства в оборотних засобах, паливно-мастильних матеріалах, добривах, отрутохімікатах та інших матеріальних ресурсах.

Практичне заняття

Визначення потреби в технічних засобах, тракторах, комбайнах, транспортних засобах. Визначення кількості і вартості ремонтів, амортизаційних відрахувань; потреби в оборотних засобах (паливно-мастильних матеріалах, добривах та інших матеріалах).

загрузка...