Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І МОДУЛЬ

І ВАРІАНТ

1. Дати перелік концепцій маркетингу. Охарактеризувати концепцію удосконалення виробництва.

2. Дати визначення поняття «стратегія маркетингу». Охарактеризувати і дати рекомендації щодо господарської зони з умовною назвою «дійні корови» в рамках матриці БКГ.

3. Дати визначення поняття « організація маркетингу». В чому полягають особливості функціональної організаційної структури? Які переваги та недоліки характерні для неї?

4.  Дати визначення поняття «контроль маркетингу». В чому особливості внутрішнього аудиту? Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняття «маркетингові дослідження». Яку інформацію називають первинною? Які переваги та недоліки вона має?

ІІ ВАРІАНТ

1. Дати перелік концепцій маркетингу. Охарактеризувати концепцію удосконалення товару.

2. Дати визначення поняття «стратегія маркетингу». Охарактеризувати і дати рекомендації щодо господарської зони з умовною назвою « собаки» в рамках матриці БКГ.

3. Дати визначення поняття « організація маркетингу». В чому полягають особливості регіональної організаційної структури? Які переваги та недоліки характерні для неї?

4.  Дати визначення поняття «контроль маркетингу». Описати процес здійснення контролю в рамках аспекту « відповідність очікуваних показників реальним результатам».

5. Дати визначення поняття «маркетингові дослідження». Що являє собою спостереження як метод збору первинної інформації. Які переваги та недоліки йому притаманні?

ІІІ ВАРІАНТ

1. Дати перелік концепцій маркетингу. Охарактеризувати концепцію інтенсифікації комерційних зусиль.

2. Дати визначення поняття «стратегія маркетингу». Охарактеризувати і дати рекомендації щодо господарської зони з умовною назвою « зірки» в рамках матриці БКГ.

3. Дати визначення поняття « організація маркетингу». В чому полягають особливості товарної (продуктової) організаційної структури? Які переваги та недоліки характерні для неї?

4.  Дати визначення поняття «контроль маркетингу». Описати процес здійснення контролю в рамках аспекту « контроль прибутковості».

5. Дати визначення поняття «маркетингові дослідження». Що являє собою експеримент як метод збору первинної інформації. Які переваги та недоліки йому притаманні?

ІV ВАРІАНТ

1. Дати перелік концепцій маркетингу. Охарактеризувати концепцію маркетингу.

2. Дати визначення поняття «стратегія маркетингу». Охарактеризувати і дати рекомендації щодо господарської зони з умовною назвою « важкі діти» в рамках матриці БКГ.

3. Дати визначення поняття « організація маркетингу». В чому полягають особливості ринкової організаційної структури? Які переваги та недоліки характерні для неї?

4.  Дати визначення поняття «контроль маркетингу». Описати процес здійснення контролю в рамках аспекту « стратегічний контроль маркетингу».

5. Дати визначення поняття «маркетингові дослідження». Що являє собою імітація як метод збору первинної інформації. Які переваги та недоліки їй притаманні?

V ВАРІАНТ

1. Дати перелік концепцій маркетингу. Охарактеризувати концепцію соціально-етичного маркетингу.

2. Дати визначення поняття «стратегія маркетингу». Які причини спонукають фірму змінити обрану стратегію?

3. Дати визначення поняттю « організація маркетингу». В чому полягають особливості товарно-ринкової організаційної структури? Які переваги та недоліки характерні для неї?

4.  Дати визначення поняття «контроль маркетингу». В чому особливості зовнішнього аудиту? Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняттю «маркетингові дослідження». Яку інформацію називають вторинною? Які переваги та недоліки вона має?

ІІ МОДУЛЬ

І ВАРІАНТ

1. Дати визначення поняття « маркетингова товарна політика». Охарактеризувати особливості маркетингу на етапі  впровадження на ринок товару  в рамках концепції ЖЦТ.

2. Дати перелік стратегій високих цін. Описати переваги та недоліки застосування стратегії встановлення високих цін на окремі  товари.

3. Дати визначення поняття « методи просування товару». Чому рекламу вважають найдієвішим і найбільш широко використовуваним засобом впливу на цільову аудиторію?

4.  Дати визначення поняття « довжина каналу збуту». Описати суть і доцільність застосування нульового каналу розподілу продукції.  Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняття « міжнародний маркетинг». Описати етап пробного експорту як елемент виходу підприємства  із своїм товаром на міжнародний ринок.

ІІ ВАРІАНТ

1. Дати визначення поняття « маркетингова товарна політика». Охарактеризувати особливості маркетингу на етапі  росту товару  в рамках концепції ЖЦТ.

2. Охарактеризувати доцільність встановлення високих цін на окремі групи товарів в рамках цінової політики «знімання вершків».

3. Дати визначення поняття « методи просування товару». В чому сутність прямого маркетингу? Коли його застосування є доцільним?

4. Дати визначення поняття « ширина  каналу розподілу». Описати суть і доцільність застосування однорівневого каналу розподілу продукції.  Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняття « міжнародний маркетинг». Описати етап екстенсивного експорту як елемент виходу підприємства  із своїм товаром на міжнародний ринок.

ІІІ ВАРІАНТ

1. Дати визначення поняття « маркетингова товарна політика». Охарактеризувати особливості маркетингу на етапі  зрілості товару  в рамках концепції ЖЦТ.

2. Дати перелік стратегій низьких цін. Описати переваги та недоліки застосування стратегії встановлення низьких цін на окремі  товари.

3. Дати визначення поняття « методи просування товару». В чому сутність індивідуального продажу?  Щодо якого товару застосування індивідуального продажу є доцільним?

4. Дати визначення поняття « рівень  каналу розподілу». Описати суть і доцільність застосування дворівневого каналу розподілу продукції.  Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняття « міжнародний маркетинг». Описати етап інтенсивного експорту як елемент виходу підприємства  із своїм товаром на міжнародний ринок.

ІV ВАРІАНТ

1. Дати визначення поняття « маркетингова товарна політика». Охарактеризувати особливості маркетингу на етапі  насичення товару  в рамках концепції ЖЦТ.

2. Охарактеризувати доцільність встановлення високих цін на окремі групи товарів в рамках цінової політики «престижних цін».

3. Дати визначення поняття « методи просування товару».  В чому сутність і особливості « public relations ».  Щодо якого товару (послуги) застосування цих заходів є  доцільним?

4.  Дати визначення поняття « рівень  каналу розподілу». Описати суть і доцільність застосування трирівневого каналу розподілу продукції.  Які переваги та недоліки йому притаманні?

5. Дати визначення поняття « міжнародний маркетинг». Описати етап експортного маркетингу як елемент виходу підприємства  із своїм товаром на міжнародний ринок.

V ВАРІАНТ

1. Дати визначення поняття « маркетингова товарна політика». Охарактеризувати особливості маркетингу на етапі  спаду товару  в рамках концепції ЖЦТ.

2. Охарактеризувати доцільність встановлення високих цін на окремі групи товарів в рамках цінової політики «психологічних цін».

3. Дати визначення поняття « методи просування товару». В чому сутність індивідуального продажу?  Щодо якого товару застосування індивідуального продажу є доцільним?

4.  Дати визначення поняття « рівень  каналу розподілу». Учасники каналу розподілу виконують ряд функцій, а саме:

5. Дати визначення поняття « міжнародний маркетинг». Описати етап глобального маркетингу як елемент виходу підприємства  із своїм товаром на міжнародний ринок.

загрузка...