Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання для самостійної роботи

Головною метою самостійної роботи є перевірка знань навчального матеріалу курсу. У зв’язку з цим  студенти повинні навчитися оцінювати фінансовий стан підприємств; визначати джерела формування, напрями використання та показники ефективності фінансових ресурсів, розраховувати показники господарської діяльності , нормативи оборотних засобів; визначати джерела фінансування основних засобів та потребу в кредитах. З цією метою рекомендується вивчати законодавчі акти, які регламентують фінансові відносини учасників відтворюваного процесу, знайомитись з нормативним забезпеченням організацій фінансів підприємств, права та обов’язками фінансових служб та органів, а також методичними та навчальними посібниками
Студенти виконують самостійну роботу за наведеною тематикою по варіантах у вигляді реферату, який складається з докладних відповідей щодо поставлених питань.
Обсяг реферату з самостійної роботи має бути приблизно 8-10 сторінок машинописного тексту. Роботу необхідно виконувати відповідно до приведеного плану варіанту, вказуючи в тексті назву кожного з питань плану з нумерацією сторінок по тексту.
Виконання кожного варіанту окрім теоретичних питань передбачає розв’язок задачі, загальна кількість яких складає 20 штук. Порядковий номер задачі відповідає номеру варіанта, який виконується студентом

загрузка...