Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання і джерела аналізу

Трудові ресурси є основною складовою частиною продуктивних сил підприємства. Цим визначається значення аналізу трудового потенціалу підприємства, продуктивності праці й оплати праці.

Основні завдання аналізу.

 • Вивчити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за кількісними і якісними показниками.
  • Зробити аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
 • Визначити рівень продуктивності праці, трудомісткості виробництва, дослідити фактори, від яких він залежить.
 • Зробити аналіз використання фонду оплати праці за категоріями працівників і видами продукції.
 • Дослідити співвідношення темпів росту продуктивності праці й оплати праці.

Для здійснення аналізу використовують такі джерела інформації:

 • табель обліку робочого часу;
 • накопичувальні відомості обліку використання машинно-тракторного парку, автотранспорту, працівників тваринництва, будівельних працівників, працівників промислових підприємств тощо;
  • виробничі звіти №10.3а, 10.36, ІО.Зв, 10.3г с.-г.;
  • первинні документи обліку оплати праці;
  • статистична звітність: форми №50, 24, 29 тощо;
  • дані відділу кадрів.
загрузка...