Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання і джерела аналізу

Крім основного виробництва на сільськогосподарських підприємствах організовується робота промислових і обслуговуючих

виробництв. Але їх діяльність не повинна суперечити діючому статуту підприємства, тобто вони повинні організовуватись не на шкоду основному виробництву.

У сучасних умовах, якщо переробка продукції на державних підприємствах невигідна, доцільно створювати власні міні-цехи. Отже, необхідно аналізувати роботу промислових і обслуговуючих виробництв.

Завдання аналізу.

  • Обгрунтувати доцільність роботи діючих промислових виробництв на підприємстві, використовуючи показники їх ефективності.
  • Визначити питому вагу промислової продукції в загальній структурі виробленої і реалізованої продукції.

,• Вишукати резерви збільшення обсягу виробництва промислової продукції, підвищення її ефективності.

  • Розрахувати показники виконання плану, збільшення виробництва промислової продукції, зниження її собівартості.
  • Скласти пропозиції щодо організації нових і розширення діючих обслуговуючих виробництв.
  • Розробити заходи щодо поліпшення використання автотранспорту та ремонтної майстерні.

Джерела аналізу промислових і обслуговуючих виробництв: статистична звітність, дані синтетичного й аналітичного обліку.

загрузка...