Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання і джерела аналізу

Серед показників, що характеризують діяльність підприємства, прибуток займає особливе місце. Він є найбільш узагальнюючим результативним показником і характеризує ефективність використання капіталу. Прибуток є джерелом зростання власного капіталу. За рахунок прибутку формуються показники фінансової стійкості підприємства. В умовах ринку підприємець вкладає капітал у ті галузі, що дають максимум прибутку. А тому під час аналізу прибуток досліджують особливо детально з метою виявлення резервів його зростання.

Основні завдання аналізу прибутку.

1. Дослідження  звіту  про  фінансові  результати  діяльності підприємства,

  1. Аналіз суми прибутку за видами реалізованої продукції.
  2. Аналіз суми грошових надходжень за видами діяльності.
  3. Аналіз суми виручки від реалізації продукції.
  4. Аналіз  показників  рівня  рентабельності  підприємства  і окремих видів реалізованої продукції.
  5. Аналіз використання прибутку.

Під час аналізу прибутку використовують такі джерела:

  • звіт про фінансові результати;
  • звіт про рух грошових коштів;
  • звіт про власний капітал;
  • форма   №   50   державної   статистичної   звітності   “Основні показники роботи сільгосппідприємств”;

•    регістри синтетичного й аналітичного обліку доходів і витрат
діяльності підприємства.

загрузка...