Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання і джерела ревізії.

Основні завдання ревізії власного капіталу є перевірка:

1)          правильності формування і використання (вилучення) власного капіталу;

2)          дотримання встановленого установчими документами розміру
статутного капіталу;

3)          правильності ведення обліку;

4)          внесків до статутного капіталу i розрахунків за дивідендами, тощо.

Джерела ревізії:

–               первинні документи (акції, прибуткові касові ордери про збip установчих внесків, акти приймання-здавання до статутного капіталу установчих внесків тощо);

–               регістри синтетичного й аналітичного обліку з рахунків 40, 41, 42,43,44,45,46,47,48;

–               головна книга;

–               звітність.

загрузка...