Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Завдання та джерело аналізу.

Собівартість  показує у що обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природо – економічних умовах господарювання.

Показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати економічний стан підприємства і виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

За інших однакових умов підприємство тим більше одержуватиме прибутку на одиницю продукції, чим нижча її собівартість і навпаки. Із зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції, а, отже, і зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку.

Завданням є оцінка тенденцій зміни собівартості продукції рослинництва. виявлення причин, особливо внутрішніх, що зумовлюють її підвищення, розробка заходів, реалізація яких забезпечила б оптимізацію рівня собівартості.

Джерела інформації: дані статистичної звітності (форма № 50 -с.-г.), дані бухгалтерського обліку, нормативно-довідкова література тощо.

загрузка...