Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Заходи боротьби з бур’янами

Заходи  боротьби з бур’янами

Протягом усієї історії землеробства вироблялись методи знищення бур’янів. При цьому слід розрізняти такі поняття:

–         спосіб боротьби з бур’янами – принципово оригінальний напрямок впливу на бур’яни, яким досягають зменшення забур’яненості посівів;

–         захід боротьби з бур’янами – це технологічні дії, спрямовані на зменшення забур’яненості полів;

–         засіб –  матеріальні ресурси, які використовуються при здійсненні заходів: сільськогосподарські машини, хімічні та біологічні препарати і т.д.

Найповніша класифікація протибур’янових заходів належить О.М. Тулікову. 

Агротехнічні заходи боротьби з бур’янами

Запобіжні             Винищувальні                   Спеціальні

Запобіжні заходи боротьби з бур’янами – це сукупність тих із них, які сприяють ліквідації джерел і шляхів поширення бур’янів.

Сюди належать:

–         Знищення бур’янів на узбіччях доріг до утворення плодів на ділянках, що не обробляються (узбіччя доріг, лісосмуги, луки, пустирі і т.д.);

–         Дотримання науково обгрунтованого чергування культур у сівозміні;

–         Очистка посівного матеріалу. У матеріалі 1-го класу зернових колосових культур кількість насіння бур’янів не повинна перевищувати 5 шт. на 1 кг, а кукурудзи, гороху, квасолі насіння бур’янів не допускається.

–         Правильне зберігання гною – у спеціальних кагатах, де температура в середині його досягає 700 С, що сприяє повній загибелі насіння протягом 4-6 місяців;

–         Запарювання або перемелювання зернових відходів, які використовуються на корм худобі, так як насіння деяких видів бур’янів не втрачає схожості при проходженні через травний тракт тварин;

–         Своєчасне збирання врожаю і застосування при цьому на комбайнах  зерновловлювачів;

–         Дотримання високої агротехніки вирощування сільськогосподарських культур (своєчасна сівба, кращі норми, способи посіву, своєчасне збирання культур);

–         Очищення поливної води від насіння бур’янів при зрошенні;

–         Дотримання карантинних заходів.

Винищувальні заходи – це такі, що передбачають пряме знищення  бур’янів, що ростуть у посівах. Сюди належать:

- Механічні – своєчасний та відповідний до типу забур’янення обробіток грунту за допомогою грунтообробних машин та знарядь.  Серед них слід виділити:

а) лущення стерні, при якому підрізуються пророслі бур’яни, а також створюються сприятливі умови для проростання тих, що можуть бути знищені наступним обробітком;

б)   зяблева оранка, що дає змогу знищити пророслі після лущення бур’яни, більша частина насіння яких переноситься в нижчі шари грунту, з яких їм важче прорости;

в) боронування – знищує проростки і сходи бур’янів;

г) культивація, що забезпечує підрізання бур’янів.

Серед механічних окремо слід виділити наступні методи боротьби з багаторічними бур’янами: 1)Вичісування – видалення органів вегетативного розмноження бур’янів з грунту робочими органами машин і знарядь; 2)Виморожування – знищення підземних органів вегетативного розмноження бур’янів низькими температурами при переміщенні їх на поверхню грунту при його обробітку; 3)Висушування бур’янів – знищення бур’янів внаслідок висушування верхніх шарів грунту спеціальними заходами його обробітку; 4)Удушення – знищення проростків та органів вегетативного розмноження бур’янів внаслідок глибокого заглиблення їх у грунт; 5)Виснаження – знищення багаторічних бур’янів багаторазовим підрізуванням пагонів на різних глибинах в межах оброблюваного шару грунту. Найбільш ефективним є цей метод при знищенні коренепаросткових бур’янів.

–  Фізичні заходи– застосування тепла та електрики для знищення бур’янів;

- Хімічні заходи – використання гербіцидів (речовин для знищення бур’янів), гербістатів (речовини для позбавлення життєздатності насіння бур’янів) та гермінаторів ( речовин для провокації синхронного проростання насіння бур’янів з метою послідуючого їх знищення).

Класифікації гербіцидів.

Майже всі гербіциди мають органічне походження.

За характером дії на рослини їх поділяють на дві великі групи:

1)    Вибіркової дії – пошкоджують бур’яни і не пошкоджують культурні рослини.

2)    Суцільної дії – знищують всю оброблену рослинність, тому їх застосовують  у післяжнивний період проти багаторічних бур’янів та на чистих парах.

Гербіциди першої та другої названих груп в свою чергу ще поділяють на :

–         Системні – потрапляючи на листки або корені, переміщуються по судинно-провідній системі рослин, вступають у взаємодію з продуктами обміну і порушують фізіолого-біохімічні процеси, призводячи до патологічних явищ та загибелі рослин.

–         Контактні – викликають відмирання лише тієї частини тіла рослини, на яку потрапили краплі розчину препарату.

Згідно з ботанічними класами рослин також на протидвосім’ядольні та протизлакові та широкого спектру дії.

Згідно з способом внесення гербіциди також поділяються на наземні та грунтові.

–         Біологічні заходи – застосування гербіфагів, мікрогербіцидів, бактеріогербіцидів, фітогербіцидів, явищ алелопатії. Проти вовчка соняшникового ефективно використовувати мушу фітомізу, яка відкладає яйця в квітки бур’яна-паразита, знижуючи його насіннєву продуктивність. Проти амброзії полинолистої використовується каліфорнійська совка, яка живиться тільки її листками і протягом вегетаційного періоду дає 3-4 покоління. Проти повитиць вивчається застосування гриба альтернарії, обприскування спорами якого призводить до їх відмирання. Концентрати патогенних грибів, що використовуються при біологічних заходах боротьби з бур’янами, називають біологічними гербіцидами.

Спеціальні заходи – це система заходів, що спрямовані на зниження шкідливості карантинних і особливо злісних бур’янів. Сюди входять :

–         Фітоценологічні – заходи, що передбачають знищення шкідливості бур’янів через застосування сівозмін, підвищення конкурентної здатності культур внаслідок вдосконалення технологій їх вирощування;

–         Екологічні – знищення шкідливості бур’янів з допомогою агрофізичних, агрохімічних і меліоративних заходів, що застосовуються спрямовано проти погіршення грунтового середовища;

–         Організаційні – прогнозування забур’яненості, систематичне обстеження полів на забур’яненість, складання карт забур’янення, еколого – економічне обгрунтування заходів боротьби з бур’янами і т. д.

Інтегрована система боротьби з бур’янами – це науково обгрунтоване застосування методів боротьби з бур’янами в певних умовах, спрямоване на зменшення їх кількості до рівня економічного порогу шкідливості. Економічним порогом шкідливості є мінімальна кількість бур’янів, знищення яких забезпечує одержання приросту врожаю, що окуповує витрати на винищувальні заходи та збирання додаткової продукції.

Розроблено і застосовується багато способів знищення бур’янів. Оскільки дія багатьох заходів короткочасна, обмежується знищенням окремих видів або певний захід не можна в даний період застосовувати, ні один з них при застосуванні окремо не здатний повністю забезпечити очищення грунту від насіння і органів вегетативного розмноження, а посівів — від вегетуючих бур’янів.

Доведено, що найбільш ефективний інтегрований захист (комплексні заходи), тобто поєднання агротехнічних, хімічних, біологічних та інших заходів знищення бур’янів.

Поєднання механічних і біологічних методів. При такому поєднанні бур’яни знищуються чи пригнічуються механічними засобами з наступним переростанням їх культурними рослинами. Для росту і розвитку яких створюються сприятливі умови. Так, у ланці сівозміни пар – озима пшениця ефективно проводиться боротьба з осотом рожевим. У паровому полі результаті механічних обробітків бур’ян виснажується, а потім заглушуються озимою пшеницею. Вирощуючи озиме жито на зелений корм на одному полі кілька років підряд, можна вести ефективну боротьбу з таким злісним бур’яном, як гірчак повзучий. Рослина терпить від затінення житом, а потім виснажується під час систематичних механічних обробітків поля.

Поєднання хімічних і механічних методів. Комплексне застосування цих методів посилює дію кожного з них і дає можливість ефективно боротися з багатьма бур’янами. Наприклад, після збирання зернових вегетуючі коренепаросткові бур’яни обприскуються гербіцидами системної дії (групи 2,4-Д). Перемішуючись в рослині, ці препарати дуже послаблюють бур’яни, які потім набагато легше знищуються лущенням стерні та іншими заходами обробітку грунту.

Хімічні методи боротьби з бур’янами не тільки посилюють механічні, а й зменшують негативний вплив останніх на водний режим грунту і його структуру. Якщо частину обробітків грунту в чистому пару, спрямованих на боротьбу з бур’янами, заміните хімічним прополюванням, то це запобігатиме надмірним втратам вологи і зменшуватиме розпилювання грунту, що має велике значення у районах поширення вітрової ерозії.

Поєднання хімічних, механічних і біологічних методів дає можливість боротися з бур’янами протягом вегетаційного періоду, що й визначає його високу ефективність.

Отже, запровадження інтегрованої системи боротьби з бур’янами, заснованої на раціональному використанні відомих методів захисту посівів, – реальний захід зменшення засміченості і підвищення культури землеробства

загрузка...