Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Зміст дисципліни

Структура курсу  “Статистика”

Тема

Кількість годин

всього

в тому числі
лекції семінарські та практичні заняття самостійна робота під керівництвом викладача
Модуль 1

 1. Предмет і метод статистики
 2. Статистичне спостереження
 3. Зведення і групування статистичних даних
 4. Середні величини
 5. Показники варіації

Модуль 2

 1. Вибірковий метод
 2. Перевірка статистичних гіпотез
 3. Кореляційний аналіз
 4. Ряди динаміки
 5. Індекси
 6. Статистичні графіки

Модуль 3

 1. Статистика рослинництва
 2. Статистика тваринництва

Модуль 4

 1. Статистика виробничих ресурсів та ефективності виробництва
 2. Основи соціально- еконо-

мічної статистики

1,5

1,5

3

4

4

4

4

12

4

4

2

16

16

16

8

1

1

2

2

2

2

2

6

2

2

2

10

6

6

4

0,5

0,5

1

2

2

2

2

6

2

2

10

8

10

4

-

Разом 102 50 52
загрузка...