Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Зміст дисципліни

Структура курсу  “Статистика”

Тема

Кількість годин

всього

в тому числі
лекції семінарські та практичні заняття самостійна робота під керівництвом викладача

Модуль 1

  1. Предмет і метод статистики
  2. Статистичне спостереження
  3. Зведення і групування статистичних даних
  4. Середні величини
  5. Показники варіації

Модуль 2

  1. Вибірковий метод
  2. Кореляційний аналіз
  3. Ряди динаміки
  4. Індекси

2

2

2

4

4

4

6

4

4

1

1

1

2

2

2

3

2

2

1

1

1

2

2

2

3

2

2

-

Разом 32 16 16 -
загрузка...