Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Зміст і завдання дисципліни „Технологія виробництва с/г продукції”.

Програмою дисципліни „Технологія галузі” передбачено вивчення основ сучасних технологій виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. При вивченні дисципліни необхідно більше уваги приділяти прогресивним технологіям вирощування сільськогосподарських культур, виробництва продуктів тваринництва, їх економічній ефективності, вивченню досліду кращих господарств.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати основні типи грунтів зони, їх властивості і якісну оцінку;

 • бур’яни, шкідники, хвороби та засоби боротьби з ними;
 • зональні системи землеробства, наукові основи біологічного та ґрунтозахисного контурно-меліоративного  землеробства;
 • наукові основи землеробства на забруднених територіях та наукові й агроекономічні основи сівозмін;
 • систему удобрення;
 • прогресивні технології вирощування основних культур, виробництва основних видів продукції тваринництва: молока, м’яса, яєць, вовни;
 • основи механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Вміти відрізняти основні типи грунтів, визначати якісну оцінку грунтів;

 • складати схеми сівозмін;
 • визначити запланований та біологічний урожай сільськогосподарських культур;
 • складати агротехнічну частину технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур;
 • складати раціони та кормові норми для сільськогосподарських тварин;
 • оцінювати якість кормів за зовнішніми ознаками; розраховувати поживність кормів;
 • визначати валовий приріст за період відгодівлі сільськогосподарських тварин і середньо здавальну масу однієї голови, середньодобовий приріст молодняку свиней та великої рогатої худобина відгодівлі тощо;
 • розраховувати продуктивність машино-тракторних агрегатів, потребу в тракторах, транспортних засобах, паливо-мастильних матеріалах та посівному матеріалі.
загрузка...