Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Значення повноцінної годівлі тварин.

Годівля - це один з найважливіших виробничих процесів, що забезпечує живлення тварин за рахунок використання кормів з метою одержання певного виду тваринницької продукції. При годівлі тварин достатніми раціонами можна досягти високої продуктивності тварин, забезпечити нормальний їх ріст та розвиток. Низька калорійність раціонів і нестача в них протеїну затримує ріст, веде до зниження продуктивності і плодючості тварин, сприяє різним захворюванням.

Велике значення в житті тварин має співвідношення між окремими елементами, вітамінами, окремими органічними компонентами корму.

Наука про годівлю вивчає: хімічний склад кормів, поживність і властивості кормів, потребу тварин у поживних речовинах залежно від фізіологічного стану, рівня та характеру продуктивності, техніки годівлі і виду тварин.

1.1 Кормова одиниця, кормова норма, раціон

Кормова одиниця (к.од) - одиниця виміру загальної поживності кормів. Для оцінки поживності кормів і нормування годівлі тварин у 1810 р. запропонували сінні еквіваленти, а на початку XX ст. – крохмальні еквіваленти. У Данії, Швеції та Норвегії для цієї мети користуються скандинавською кормовою одиницею, що за поживністю дорівнює 1 кг ячменю. У Радянському Союзі з 1922 р. запропоновано радянську кормову одиницю, що відповідає поживності 1 кг вівса середньої якості. Загальна поживність однієї кормової одиниці вимірюється за жировідкладенням при відгодівлі дорослого вола і становить 150 г жиру або 1414 ккал.

При відгодівлі тварин поживну якість кормів оцінюють за кількістю кормових одиниць у кілограмі, центнері, тонні корму. Коли годують продуктивних і ростучих тварин, то також ураховують вміст у кормі перетравного протеїну, жиру,  вуглеводів, кальцію, фосфору, каротину.

Енергетична кормова одиниця (ЕКО) – одиниця виміру енергетичної поживності кормів. Основою оцінки ЕКО є вміст у них доступної для використання енергії.

Кормова норма, норма годівлі - кількість енергії і поживних речовин, що необхідно для одержання планової продуктивності та збереження нормальної життєдіяльності організму тварин у певних умовах. Кормові норми за загальною поживністю виражені або в крохмальних еквівалентах, або в кормових одиницях, або в перетравних поживних речовинах. У кормових нормах, що застосовуються в Україні, загальна поживність корму виражена в кормових одиницях. Потребу тварин у поживних  речовинах  поділяють на підтримуючу і продуктивну, а корми, що задовільняють ці потреби – на підтримуючий і продуктивний. Підтримуючий корм – це та кількість корму, за якої тварина, не виконуючи корисної роботи, не даючи продукції, зберігає сталу живу вагу і рівновагу між надходженням і витратою речовин і енергії в тілі.

Продуктивний корм – кількість корму, що задовільняє потреби тварин, пов’язані з утворенням основної (молока в корів, приросту живої ваги у відгодовуваних тварин, розвитку й росту молодняку, вовни в овець та ін.) і додаткової (ріст молодих дійних корів, вагітність у лактуючих маток тощо) продукції.

Годівля тварин за кормовими нормами є основою ефективного використання кормів і підвищення продуктивності тваринництва. Надмірна і недостатня годівля шкідливі для здоров’я тварин. Узагальнюючи дані науково-господарських дослідів і годівлі тварин у практиці господарств, складають кормові норми. Кормові норми не є сталими. Вони залежать від виду, віку, стану тварин, величини їхнього тіла, продуктивності тощо.

Кормовий раціон — набір необхідної кількості кормів, які тварина споживає за певний проміжок часу (добу, сезон, рік). Для складання раціону необхідно знати потребу тварин у поживних речовинах, асортимент наявних кормів та їх поживність. Кількість кожного корму включають у раціон відповідно до природи, фізіологічного стану, системи утримання тварин, а також прийнятого типу годівлі для даної зони.

Правильно складений кормовий раціон повинен відповідати нормі годівлі, тобто бути збалансованим.

Структура раціону – співвідношення у кормовому раціоні кормів, виражене у відсотках за загальною поживністю. Так, у кормових раціонах великої рогатої худоби грубі корми займають за поживністю 20-30 відсотків, соковиті – 30-60 відсотків, концентровані – 10-35 відсотків, в раціонах свиней та птиці відповідно: 3-10, 10-30, 50-80, в раціонах плідників частка концентрованих кормів більша,  ніж для маточного  поголів’я.

загрузка...