Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Зобов’язання: поняття, зміст, підстави виникнення

Зобов’язання – це правовідносини, в силу яких одна особа (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію – передати майно, отримати гроші, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Підстави виникнення зобов’язань – це певні юридичні факти або їх сукупність, з настанням яких правові норми пов’язують виникнення зобов’язальних відносин між кредитором і боржником.

Зобов’язання виникають:

–   з договорів та інших правочинів;

–   у результаті відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, створення літературних творів та наукових праць, інтелектуальної, творчої діяльності;

–   внаслідок завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

Виконання зобов’язань – це здійснення сторонами покладених на них прав і обов’язків, що складають зміст зобов’язання , відповідно до умов договору чи закону, а за відсутності таких умов – відповідно до звичаїв ділового обороту.

Види зобов’язань: договірні та не договірні.

Форми зобов’язань: усні, письмові, нотаріальні.

загрузка...