Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Зв’язок екології з іншими науками

Екологія виникла як розділ біології. Видатний американський вчений Ю. Одум один з перших почав розглядати екологію не як вузьку біологічну наукову дисципліну, а як міждисциплінарну науку, що досліджує багатокомпонентні та багаторівневі складні системи у природі та суспільстві. Ця якісна зміна в розумінні екології вимагала озброєння її новими методами та зробила актуальною для вирішення соціальних й економічних проблем людства.

“Шаровий пиріг” біології за Ю. Одумом, 1986

Екологія відноситься до фундаментальних розділів біології і є складовою частиною кожного з усіх таксономічних підрозділів.

Міждисциплінарний характер екологічної науки:

5. Методи екологічних досліджень.

  1. Методи, за допомогою яких збирається інформація про стан екологічних об’єктів : рослин, тварин, мікроорганізмів, екосистем, біосфери.

2.  Методи обробки отриманої інформації, згортання, ущільнення, узагальнення.

  1. Методи інтерпритації отриманих фактичних матеріалів.

Спостереження (невтручання спостерігача в перебіг процесів), комплексні спостереження, глобальний моніторинг.

Експеримент – змінюється вплив певного фактора (чи групи факторів), результати спостережень зіставляються з контрольною ділянкою (польові, лабораторні).

Моделювання – створення спрощеної моделі. Математичне моделювання – вираження зв’язків в екосистемі у вигляді системи рівнянь (наприклад, залежність чисельності популяції рослиноїдної тварини від чисельності популяції хижака). Впроваджується з застосуванням ЕОМ.

загрузка...